Skip to main content

Privacy Policy Christianen Beveiliging B.V.

Christianen Beveiliging respecteert de privacy en persoonlijke levenssfeer van haar klanten, maar soms is het nodig dat persoonlijke gegevens worden opgevraagd of aangeleverd. In deze verklaring leest u welke gegevens Christianen Beveiliging gebruikt en hoe Christianen Beveiliging deze gegevens opslaat, beschermt en verwerkt. Deze privacy policy is van toepassing op onze websites www.cbbeveiliging.nl (de “Website”) en de diensten die Christianen Beveiliging aanbiedt (de “Diensten”). Christianen Beveiliging behandelt uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Jonger dan 16 jaar

Als u jonger dan 16 jaar bent, dan heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om de Website en Diensten van Christianen Beveiliging te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om de Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerkt Christianen Beveiliging persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Uw toestemming

Uw gegevens kunnen op verschillende momenten worden bewaard, zoals wanneer u de Website bezoekt, gebruik maakt van de Diensten of als u contact opneemt met Christianen Beveiliging. Christianen Beveiliging mag uw gegevens verwerken, omdat uw toestemming wordt verzocht via deze privacy policy.

Welke gegevens verzamelt Christianen beveiliging en wat wordt ermee gedaan?

Om gebruik te maken van de Website en Diensten heeft Christianen Beveiliging de volgende gegevens van u nodig:

 • Uw naam
 • Uw adresgegevens
 • Uw woonplaats
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw betaalgegevens

Christianen Beveiliging zal uw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Christianen Beveiliging doet dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • Beveiliging van de gegevens conform de ISO 27001 norm
 • Beveiliging van de gegevens conform de ISO 27002 norm
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
 • De toegang tot de gegevens is beveiligd met tweestapsverificatie

Bewaartermijn

Christianen Beveiliging zal uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig voor de doelen die Christianen Beveiliging eerder omschreef.

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van Christianen Beveiliging krijgt. Christianen Beveiliging komt met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die Christianen Beveiliging geeft en niet voor eigen doeleinden. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte

Christianen Beveiliging zal uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerkt Christianen Beveiliging alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens. Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Wijziging van de privacy policy

Christianen Beveiliging kan deze privacy policy aanpassen. Als Christianen Beveiliging de privacy policy in belangrijke mate verandert, zal Christianen Beveiliging een notificatie op de Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy.

Uw rechten

De gegevens die van u worden verzameld zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

 • U mag Christianen Beveiliging vragen om inzage in uw gegevens;
 • U mag Christianen Beveiliging vragen om correctie, beperking of het wissen van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kan Christianen Beveiliging enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • U mag vragen om een kopie van uw gegevens. Christianen Beveiliging kan deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat Christianen Beveiliging uw gegevens onrechtmatig verwerkt;
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mag Christianen Beveiliging geen gegevens meer van u verwerken.

Bij vragen of opmerkingen over onze privacy policy kunt u contact met ons opnemen.

Christianen_Beveiliging_footer_contact

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact op via ons telefoonnummer of stuur een mail!